Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SAB/Lu 46/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-11-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody L. w przedmiocie wniosku z [...] 2012 r. o wstrzymanie egzekucji niepieniężnej w zakresie wniosku J. F. o sporządzenie uzasadnienia postanowienia WSA w Lublinie w sprawie o sygnaturze akt III SAB/Lu 46/13, oddalającego wniosek o uzupełnienie postanowienia WSA w Lublinie o odrzuceniu skargi

II SAB/Wr 11/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-05-21

Wniosek w przedmiocie zbadania pod względem formalnym podania o wznowienie postępowania