Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Bd 936/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-12-15

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały

II SA/Ke 20/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-03-19

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia wójta w sprawie zatwierdzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w G.

II SA/Po 765/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-05-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora przedszkola