Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Wr 24/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-14

Wniosek w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

III SAB/Gl 16/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-11-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie opłat za przewozy osób i bagażu pojazdami komunikacji miejskiej

I OZ 970/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-08

Zażalenie na zarządzenie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie załatwienia zażalenia w związku z wnioskiem

I SAB/Wa 252/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Po 18/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-05-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II OZ 551/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

II SAB/Wa 320/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

VII SAB/Wa 58/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...]

V SAB/Wa 40/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego; odrzuca skargę

II SAB/Wa 288/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   10