Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Warszawie X
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

I SA/Wa 2432/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1541/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-12

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie zwrotu wniosku