Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Warszawie X
  • Skarżony Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia X

VI SA/Wa 1008/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-11

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie oddalenia odwołania od rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

VI SA/Wa 1090/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-19

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

VI SA/Wa 2100/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej

VI SA/Wa 1082/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-20

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z [...] marca 2011 r. Nr [...] w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

VI SA/Wa 1093/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-21

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

VI SA/Wa 1094/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-22

Sprawa ze skargi kasacyjnej Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia od wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielenie św...

VI SA/Wa 1085/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-06

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z [...] marca 2011 r. nr [...] w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

VI SA/Wa 1092/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-24

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

VI SA/Wa 1086/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-31

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

VI SA/Wa 1084/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-06

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z [...] marca 2011 r. nr [...] w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
1   Następne >   2