Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Warszawie X
  • Skarżony Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia X

VI SA/Wa 477/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-07

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr [...]w przedmiocie skierowania na przeprowadzenie leczenia za granicą oraz pokrycia kosztów transportu