Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Wr 483/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie przekazania Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Ś. pisma dotyczącego wznowienia postępowania w sprawie wydanych pozwoleń na budowę oraz odszkodowania za zniszczony dom

II SA/Wr 482/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie przekazania Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Ś. pisma dotyczącego wznowienia postępowania w sprawie wydanych pozwoleń na budowę oraz odszkodowania za zniszczony dom

II OZ 259/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. z dnia ...