Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Gl 704/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-04-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia w sprawie oddania gruntu pod budowę

VII SA/Wa 1083/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-24

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania