Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

IV SA/Po 1023/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-05-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości