Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

I OSK 2769/16 - Postanowienie NSA z 2017-02-03

Skarga kasacyjna na bezczynność SKO w Warszawie w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy