Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Kr 1303/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

II SA/Łd 1109/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II SA/Gl 1076/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 516/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania

II SA/Kr 545/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości