Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OSK 1586/14 - Postanowienie NSA z 2016-02-23

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia