Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II GSK 3566/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-22

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Gospodarki w przedmiocie powiadomienia inwestorów o zakazie prowadzenia przez A. Sp. z o.o. w G. działalności gospodarczej w zakresie przedsiębiorstwa składowego

II FSK 984/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie umorzenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za listopad 2012 r.

I OZ 755/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-15

Zażalenie na pkt 2 postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej , nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie świadczenia przedemerytalnego