Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Ol 95/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-04-17

Skarga o stwierdzenie nieważności postanowienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia '[...]'

II SAB/Ol 90/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-04-10

Skarga kasacyjna od postanowienia w sprawie ze skargi A. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie samowoli budowlanej