Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

III SA/Kr 1774/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-29

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi A. S. na pismo Prodziekana Wydziału [...] Politechniki , znak: [...],

III SA/Kr 1497/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-23

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi P. P. na pismo Rektora Uniwersytetu z 23 czerwca 2014 r. Nr [...] w przedmiocie odsunięcia od prowadzenia zajęć

III SA/Kr 448/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-07-31

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi A. S. na pismo Dziekana Wydziału [...] Akademii nr [...]

III SA/Kr 449/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-07-31

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi A. S. na pismo Rektora Akademii [...] nr [...]