Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Kr 1259/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nakazu rozbiórki

II SA/Kr 1572/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-14

Skarga kasacyjna na decyzję nr [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowalnego w K. w przedmiocie nakazu rozbiórki

II SA/Kr 1666/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-11

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi K. K. na niedopełnienie obowiązków przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w C.

II SA/Kr 1662/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-11

Skarga kasacyjna na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nakazu rozbiórki

II SA/Kr 331/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-07-24

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SA/Kr 174/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-31

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi M. M. i J. M. na pismo Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. znak [...]

II SAB/Kr 125/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-10-09

Skarga kasacyjna na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w sprawie rozbudowy na działce nr [...] w Z.

II SAB/Kr 126/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-10-09

Skargi kasacyjne M. M. i J. M. na pkt 2 postanowienia w sprawie ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w sprawie rozbudowy na działce nr [...] w Z.

II SA/Kr 1304/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SAB/Kr 46/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-09-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. - Powiat [...] w sprawie robót budowlanych znak: [...]
1   Następne >   2