Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

III SA/Łd 985/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-11-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ł. w przedmiocie wymeldowania

IV SA/Po 245/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II OSK 1029/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-02

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Lubelskiego w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Po 110/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-04-07

Skarga Z. Ł. na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania;

III SA/Gd 108/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

IV SA/Wa 264/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

III SA/Kr 146/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

III SA/Łd 85/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ł. w przedmiocie odmowy wymeldowania W. D.

III SA/Łd 621/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ł. w przedmiocie odmowy anulowania czynności materialno

II OSK 277/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-01

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie usunięcia z ewidencji ludności zapisu o zameldowaniu
1   Następne >   +2   +5   +10   31