Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 1809/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 1414/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 223/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji potwierdzającej nabycie z mocy prawa własności nieruchomości

I SAB/Wa 147/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 1219/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-01

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez gminę nieodpłatnie własności nieruchomości

I SA/Wa 2110/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie komunalizacji mienia

I SA/Wa 349/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione

I SA/Wa 745/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I SA/Wa 1576/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie uchylenia decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1035/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury nr [...] przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   5