Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I SA/Ol 458/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-08-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia zażalenia

I SA/Ol 454/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-08-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia zażalenia

I SA/Ol 456/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-08-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia zażalenia

I SA/Rz 621/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-08-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I SA/Ol 455/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-08-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia zażalenia

V SA/Wa 1412/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I SA/Bk 346/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-08-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie ustalenia opłaty za przechowywanie towarów w depozycie

I GSK 797/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-13

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w G. w przedmiocie weryfikacji zgłoszenia celnego

I SA/Ol 457/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-08-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia zażalenia

III SA/Gd 589/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-08-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odsetek od długu celnego