Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Lu 11/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-03-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku o przyznanie zasiłku celowego na zakup opału

II SAB/Lu 26/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-03-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku o świadczenie na ubranie i obuwie zimowe

IV SA/Gl 231/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ł. w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SAB/Bd 21/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-06-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika [...] Ośrodka Pomocy Społecznej w M. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SAB/Bk 37/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-10-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w C. - O. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Go 682/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-09-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku stałego

II SAB/Lu 13/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-03-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku o przyznanie zasiłku celowego na zakup żywności

IV SA/Po 551/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta P. nr [...] w przedmiocie zmiany decyzji w przedmiocie terminu świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych

II SA/Ol 1018/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w M. w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Lu 29/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-03-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku o przyznanie zasiłku celowego na zakup opały
1   Następne >   2