Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Gd 754/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy w przedmiocie zasiłku rodzinnego

I OSK 631/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-17

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy N. grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 51/02 dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej

II SA/Lu 383/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-06-04

Sprawa ze skargi Z. W. w przedmiocie wymierzenia grzywny Wójtowi Gminy za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 32/02 dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej

II SAB/Lu 106/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-01-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie nierozpoznania wniosku z dnia [..]. o przyznanie zasiłku celowego

II SAB/Lu 107/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-01-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie nierozpoznania wniosku z dnia [..]. o przyznanie zasiłku celowego

II SA/Łd 83/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy Z. w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Łd 1088/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy B. w przedmiocie zasiłku stałego