Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

VII SAB/Wa 230/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-22

Sprawa ze skargi S. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...]

I SAB/Wa 445/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-02

Sprawa ze skargi R.R. na przewlekłość postępowania Wojewody [...] w przedmiocie załatwienia wniosku

II SAB/Łd 1/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-04-24

Sprawa ze skargi J. S. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę [...] postępowania w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości

II SAB/Kr 203/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-28

Sprawa ze skargi B.L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie ustalenia i wypłaty odszkodowania za grunty zajęte pod drogę publiczną

I SAB/Wa 412/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-27

Sprawa ze skargi W. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania

III SAB/Łd 11/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-05-16

Sprawa ze skargi J. O. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Ł. w przedmiocie wymeldowania

II SAB/Rz 66/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-07-24

Sprawa ze skargi M. C. na przewlekłość postępowania Wojewody [...] w sprawie sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych -

II SAB/Wr 62/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-04-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Wr 52/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-05-09

Sprawa ze skargi M. K. na przewlekłość prowadzenia postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie ustalenia odszkodowania
1   Następne >   2