Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II OZ 951/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie odmowy wydania odpisu zupełnego aktu urodzenia

III SA/Lu 167/19 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-10-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

IV SA/Wa 2787/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-10-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

IV SA/Wa 2200/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy udostępnienia z rejestru PESEL danych adresowych

IV SAB/Wa 1439/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-10-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie nadania numeru PESEL