Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 1101/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia przez gminę z mocy prawa nieodpłatnie własności nieruchomości

I SA/Wa 1222/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia mienia Skarbu Państwa z mocy prawa przez gminę

I SA/Wa 989/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 91/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I SA/Wa 791/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

I SA/Wa 90/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I SA/Wa 308/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 1602/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie nabycia przez gminę z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 197/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia z mocy prawa przez gminę własności nieruchomości

I SA/Wa 1899/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia mienia państwowego z mocy prawa przez gminę
1   Następne >   2