Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

III SAB/Kr 4/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-30

Sprawa ze skargi W. S. na przewlekłe prowadzenie przez Burmistrza Gminy i Miasta postępowania w przedmiocie wymeldowania

III SO/Lu 13/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-08-26

Wniosek w przedmiocie wszczęcia postępowania o wymeldowanie