Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Odrzucenie skargi X

IV SA/Wa 2531/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-17

Sprawa ze skargi I. Z., działającej w imieniu własnym i jako przedstawiciel ustawowy małoletniego A. Z. na pismo Ministra Spraw Zagranicznych w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o wydanie paszportu