Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

IV SA/Wr 612/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 735/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-12-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] z dnia[...]., nr [...] w przedmiocie odmowy wymeldowania z miejsca pobytu stałego

IV SA/Wa 2389/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Ke 802/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Go 744/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy wymeldowania

III SA/Łd 890/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] z dnia[...] r. Nr [...] w przedmiocie wymeldowania

IV SA/Wa 1651/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

II SA/Gl 1521/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Gl 1367/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

IV SA/Wa 2113/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego
1   Następne >   +2   +5   +10   29