Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Odrzucenie skargi X

I SA/Rz 1127/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-12-03

Sprawa ze skargi S.K. w przedmiocie niewykonania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego wyroku WSA w Rzeszowie sygn. akt I SA/Rz 1201/14