Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

V SA/Wa 879/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy uznania za repatrianta

V SA/Wa 2166/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na nabycie udziału w prawie własności nieruchomości

V SA/Wa 514/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-15

Sprawa ze skargi N. C. na informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi