Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

II SAB/Ol 5/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-02-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w O. w przedmiocie ustalenia miejsca zamieszkania wnioskowanych o wymeldowanie osób

VII SAB/Wa 81/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

VII SAB/Wa 176/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

VII SAB/Wa 107/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji

VII SAB/Wa 67/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

VII SAB/Wa 26/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

VII SA/Wa 2010/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-26

Skarga J. A. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania skargi zgodnie z właściwością

VII SA/Wa 1793/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-28

Sprawa ze skargi T. C. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt IV SAB/Wa 135/07.

VII SAB/Wa 124/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-20

Skarga Z. R. na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

I OSK 1527/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-06

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
1   Następne >   2