Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

I OSK 212/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy w przedmiocie uregulowania tytułu prawnego do lokalu

II SA/Po 832/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-11-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta i Gminy M. w przedmiocie uregulowania zasad wydawania czasopism i serwisu internetowego