Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Wr 404/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-21

Sprawa ze skargi M. B. na zarządzenie Burmistrza Miasta Z. w przedmiocie przekazania środka trwałego, tj. lokalu mieszkalnego położonego w Z. przy ul. B. [...] na rzecz Przedsiębiorstwa A. Sp. z o.o. w Z.

II SA/Ol 1103/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-01-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Szczytno w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Szczytno,i w obrębie Jęcznik

II SA/Ke 396/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2005-12-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Pińczowie w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

I OSK 212/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy w przedmiocie uregulowania tytułu prawnego do lokalu

II SA/Go 688/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-11-27

Sprawa ze skargi [...] na uchwalę Rady Miejskiej w O. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w O.

II SA/Ol 413/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Ś. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

II SA/Go 417/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-06-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza

II SA/Go 353/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-08-26

Sprawa ze skargi [...] na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie odwołania Pana [...] z funkcji Dyrektora Gimnazjum

II SA/Sz 70/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-04-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr XI/59/2011 Rady Gminy Bierzwnik w przedmiocie uchwalenia regulaminu porządkowego cmentarzy komunalnych na terenie gminy Bierzwnik

IV SA/Po 518/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-06-10

Sprawa ze skargi K. O. na zarządzenie Burmistrza [...] w przedmiocie zasad udostępniania informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   8