Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Ol 821/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-11-09

Sprawa ze skargi W. W. na działalność Burmistrza w przedmiocie sprzedaży lokalu mieszkalnego

I OSK 212/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy w przedmiocie uregulowania tytułu prawnego do lokalu

III SA/Łd 450/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-10-14

Sprawa ze skargi M. P. na opinię Społecznej Komisji Mieszkaniowej działającej z upoważnienia Burmistrza A. w przedmiocie negatywnej opinii w sprawie umieszczenia na liście uprawnionych do zawarcia umowy o najem lokalu mieszkalnego postanowił : odrzucić skargę.

II SAB/Op 72/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-02-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Grodkowa w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie przyznania prawa do lokalu mieszkalnego z zasobu gminnego

II SAB/Po 8/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-04-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta D. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Kr 1293/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-15

Sprawa ze skargi K. P. na pismo Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas określony

II SAB/Op 40/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-11-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Nysy w przedmiocie przydziału lokalu mieszkalnego

I OSK 2461/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-10

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w przedmiocie wniosku o zawarcie umowy najmu zajmowanego lokalu mieszkalnego

II SA/Ol 662/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-09-20

Sprawa ze skargi Z. R. na zarządzenie Burmistrza w przedmiocie ustalenia zmiany wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych i czynszu za najem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy '[...]'.

II SA/Wa 2272/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Gminy i Miasta [...] w przedmiocie wysokości dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   +2   5