Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Ol 1103/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-01-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Szczytno w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Szczytno,i w obrębie Jęcznik

II SAB/Ol 6/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-02-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SAB/Wr 11/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy R. w przedmiocie uwzględnienia zarzutów poprzez ich naniesienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ke 396/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2005-12-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Pińczowie w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SAB/Wa 5/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy Z. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania lub przyznanie działki zamiennej z tytułu obniżenia wartości nieruchomości

II SAB/Ke 2/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-03-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OSK 603/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-02

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w przedmiocie rozpatrzenia wniosku H. S. o ustalenie warunków zabudowy

II SA/Po 609/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy L. [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II SAB/Bk 63/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-01-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Z. w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie o ustalenie warunków zabudowy

IV SAB/Wa 117/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy W. w przedmiocie: rozpoznania wniosku
1   Następne >   +2   +5   9