Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Wr 404/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-21

Sprawa ze skargi M. B. na zarządzenie Burmistrza Miasta Z. w przedmiocie przekazania środka trwałego, tj. lokalu mieszkalnego położonego w Z. przy ul. B. [...] na rzecz Przedsiębiorstwa A. Sp. z o.o. w Z.

II SO/Po 5/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-07-16

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny organowi

II SA/Wr 319/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy S. w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek podziału

II SA/Gd 94/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 207/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-22

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi W. K. - S. na pismo Burmistrza Gminy Nowe Warpno nr [...] w przedmiocie odwołania przetargu

I SA/Wa 472/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy S. w przedmiocie podziału nieruchomości

II SA/Sz 103/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-02-14

Sprawa ze skargi A. G. i S. G. na działalność Burmistrza w przedmiocie sposobu załatwienia skargi

II SAB/Sz 152/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-10-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie nie udostępnienia drogi dojazdowej

II SA/Gl 197/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-03-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Burmistrza Miasta S. w przedmiocie podziału nieruchomości

II SA/Sz 1198/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-11-24

Sprawa ze skargi W. K. na pismo Burmistrza Gminy w przedmiocie odwołania przetargu
1   Następne >   +2   6