Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Symbol 6073 Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie X

II SA/Wr 319/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy S. w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek podziału