Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I SA/Wa 1425/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z.W. o wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1540/08

I SA/Wa 1328/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-23

Zażalenie na postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 662/08

I SA/Wa 662/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. W. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 809/06

I SA/Wa 2114/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku Z. W. o wyłączenie sędziego WSA w Warszawie X. Y. od udziału w sprawie ze skargi Z. W. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie zakończonej postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1328/09 o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania sądowego...

I SA/Wa 1616/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1616/09 o odrzuceniu zażalenia Z. W. na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1616/09 odrzucające skargę kasacyjną od postanowienia WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1616/09 odrzucającego skargę Z. W. o wznowienie ...

I SA/Wa 1425/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z.W. o wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1540/08

I SAB/Wa 273/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o uzupełnienie decyzji

IV SA/Wa 1892/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu od zażalenia na postanowienie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury Nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej

IV SA/Wa 1892/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-26

Skarga zażalenia J. L., E. L. oraz J. L. na postanowienie w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej

IV SA/Wa 1528/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej
1   Następne >   3