Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inne X

II SA/Wr 446/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia opłaty za pobór wód powierzchniowych

II SA/Wr 473/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia opłaty stałej za pobór wód gruntowych na napełnienie zbiorników retencyjnych

II SA/Wr 487/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia opłaty stałej za pobór wód powierzchniowych

II SA/Wr 405/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Zgorzelcu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie ustalenia opłaty stałej w informacji rocznej