Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 1004/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-04-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Frysztak w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2001w gminie Frysztak

II SA/Rz 528/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-08-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 235/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-07-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 724/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-12-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy [...]

II SA/Rz 502/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-05-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [..] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 812/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-02-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Radomyślu nad Sanem w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 725/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-08-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Radomyśl nad Sanem w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 555/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-07-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogów Małopolski

II SA/Rz 990/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-05-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 962/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-11-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Frysztak w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   2