Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek rolny X
  • Skarżony

FPK 14/97 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1997-11-19

Naczelny Sąd Administracyjny z udziałem S. Trautsolta, prokuratora Prokuratury Apelacyjnej delegowanego do Ministerstwa Sprawiedliwości, w sprawie z odwołania Jana J., właściciela Przedsiębiorstwa Rolno-Handlowego 'I.' - Gospodarstwo Rolne w P., od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy R. w przedmiocie odmowy zwolnienia od podatku rolnego, po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 1997 r. na posiedzeniu jawnym pytań prawnych pełnego składu SKO w (...), ...