Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Rz 804/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-12-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie uchwalenia planu rozwoju lokalnego Gminy [...]

II SA/Rz 524/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-01-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia T. Banku Żywności

II SA/Rz 728/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-09-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy z radnym

II SA/Rz 1162/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-01-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim w przedmiocie zmiany granic sołectw