Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Warszawie X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

V SA/Wa 3070/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-18

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu dofinansowania ze środków unijnych

V SA/Wa 3214/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-05

Wniosek w przedmiocie stwierdzenie niedopuszczalności odwołania

IV SA/Wa 360/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 361/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 249/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 349/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-31

Wniosek w przedmiocie : stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

V SA/Wa 3169/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-23

Wniosek w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania ze środków unijnych przypadającej do zwrotu

I SA/Wa 55/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nabycia własności nieruchomości

V SA/Wa 3340/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-03

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu rozwiązanej umowy o dofinansowanie