Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 268/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-06-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Starosty Powiatu B. w przedmiocie zezwolenia na usunięcie drzew oraz na zgłoszenie budowlane Burmistrza S. i niewniesienie przez Starostę Powiatu B. sprzeciwu odnośnie tego zgłoszenia