Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I SA/Go 790/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-03-06

Wniosek w przedmiocie wartości celnej i towaru, kwoty cła oraz podatku od towarów i usług

I SA/Sz 8/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-03-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz o ustanowienie radcy prawnego w sprawie z jego skargi przeciwko Dyrektorowi Izby Celnej w przedmiocie zwrotu podatku akcyzowego

I SA/Ol 699/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-03-08

Wniosek w przedmiocie: odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie opłaty za przechowywanie towaru

III SA/Lu 90/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-03-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie długu celnego

I SA/Go 923/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-03-04

Wniosek w przedmiocie wartości celnej towaru, cła i podatku od towarów i usług

I SA/Go 22/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-03-08

Wniosek w przedmiocie wartości celnej towaru, cła i podatku od towarów i usług

VIII SA/Wa 92/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie odmowy umorzenia należności celnych

I SA/Go 22/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-03-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wartości celnej i towaru, kwoty cła oraz podatku od towarów i usług

I SA/Ol 695/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-03-08

Wniosek w przedmiocie: odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie opłaty za przechowywanie towaru

I SA/Sz 156/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-03-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego za [...] r. wraz z odsetkami za zwłokę od wpłat dziennych
1   Następne >   2