Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 1091/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Burmistrza Gminy i Miasta w M. , nr (... ) w przedmiocie zasiłku celowego

I OW 90/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-15

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o przyznanie zasiłku stałego