Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Policji X

II SAB/Rz 41/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-09-20

Skarga na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

III SAB/Gd 27/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-09-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jej skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego

III SAB/Kr 16/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-08-28

Skarga Z. B. na bezczynność Komendanta Miejskiego Policji w przedmiocie wykonania wniosku skarżącego

III SAB/Kr 17/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-08-28

Skarga Z. B. na bezczynność Komendanta Miejskiego Policji w przedmiocie wykonania wniosku skarżącego

II SAB/Wa 740/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Policji w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji

III SAB/Gl 9/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-05-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. w przedmiocie bezczynności organu administracji w sprawie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w zakresie wniosku o przyznanie prawa pomocy obejmującego zwolnienie z kosztów sądowych

II SAB/Wa 742/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-24

Skarga H. K. na bezczynność Komendanta Głównego Policji w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SAB/Wa 740/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Policji w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji

II SAB/Wa 742/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Policji w przedmiocie rozpoznania wniosku

III SAB/Kr 16/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-06-16

Wniosek w przedmiocie wykonania wniosku skarżącego
1   Następne >   2