Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Policji X

III SAB/Kr 46/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-12

Wniosek K. J. o ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji

III SAB/Kr 31/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-05-09

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem i wniesieniem skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wypłatę dopłaty do wypoczynku

IV SAB/Wa 66/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Policji w przedmiocie wykonywania obowiązków

II SAB/Ke 1/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-02-17

Wniosek Z. L. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji

II SAB/Wa 330/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Policji w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Centrum Usług Logistycznych

II SAB/Po 95/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-11-28

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Po 89/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-12-08

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Po 89/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-11-03

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Po 88/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-11-03

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Po 88/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-12-08

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   2