Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bd 658/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-08-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie opłaty za przeprowadzenie kontroli sanitarnej postanowił: przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym

II SAB/Bd 40/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-12-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność [...] Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie wydania postanowienia o przesłaniu dokumentów z akt sprawy postanowił: przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym

II SA/Bd 214/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-04-01

Wniosek w przedmiocie choroby zawodowej postanowił: oddalić wniosek

II SA/Bd 719/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-11-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję [...] Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej postanowił odmówić przyznania prawa pomocy

II SA/Bd 1080/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-02-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi A. Z. w przedmiocie choroby zawodowej

II SA/Bd 659/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-08-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie opłaty za przeprowadzenie kontroli sanitarnej postanowił: przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym

II SA/Bd 661/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-08-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie nakazu stosowania się do wymogów sanitarno

II SA/Bd 1080/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-05-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi A. Z. w przedmiocie choroby zawodowej oddala wniosek.

II SA/Bd 970/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-05-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie nakazu wykonania obowiązków o charakterze higienicznym i zdrowotnym

II SA/Bd 187/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-08-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia pełnomocnika w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie choroby zawodowej postanowił odmówić przyznania prawa pomocy
1   Następne >   +2   6