Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Gl 353/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania w kwestii wniosku skarżących o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Gl 892/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Gl 1488/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie udostępnienia nieruchomości w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych

II SA/Gl 229/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Gl 892/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Gl 458/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] z dnia[...]r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości na skutek sprzeciwu skarżącej od postanowienia referendarza sądowego WSA w Gliwicach o przyznanie prawa pomocy

II SA/Gl 921/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogę publiczną w kwestii wniosku skarżącego o zmianę postanowienia starszego referendarza sądowego , sygn. akt II SA/Gl 921/14

II SA/Gl 847/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy obejmującego zwolnienie od kosztów sądowych na skutek wniesionego sprzeciwu od oddalającego wniosek postanowienia referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym

II SA/Gl 399/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata z urzędu

II SA/Gl 1401/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych
1   Następne >   +2   +5   11