Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Kr 1339/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-09

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

III SA/Kr 1596/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-30

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby Gminy

III SA/Kr 621/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-08-12

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej

III SA/Kr 580/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-08-27

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej

III SA/Kr 892/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-21

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej

III SA/Kr 187/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-09

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej

III SA/Kr 280/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-18

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej

III SA/Kr 69/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-06-22

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu w związku ze sporządzeniem opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta nr [...] w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

III SA/Kr 621/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-09-30

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

III SA/Kr 638/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-07-05

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy mieszkaniowej z zasobów Gminy Miejskiej
1   Następne >   +2   4